صفحه اصلی
  معرفی شرکت
خدمات
  پروژه ها
  پژوهش و توسعه
  تماس با ما
     

"به سايت مهندسين مشاور سراوند خوش آمديد . اميدوارم که با بازدید از اين سايت با موسسه ما بهتر آشنا شويد . هدف سراوند در اختيار نهادن خدمات تخصصي در زمينه برنامه ريزي فضائي در مقياس ناحيه اي و مجموعه هاي شهري، تهيه طرحها و برنامه هاي توسعه شهري، طراحي شهري، طراحي معماري، تهيه طرحهاي توسعه و امکان سنجي اقتصادي، انجام بررسي هاي آسيب سنجي و نیز مشارکت مؤثر و ارزشمند در تحقق يافتن آنها است. به کاربست والاترين کيفيت در تهيه طرحها و برنامه ها رکني بنيادين در شکل گيري و ارائه خدمات ماست. هدف ما ياري به تحقق مقاصد پروژه با دستيابي به مطلوبترين ارزش هاي ممکن است."

جواد اکبري،
مدير عامل